sobota, 13 grudnia 2014

Losowe zdarzenia, które dotknęły moją rodzinę są powodem, że  Święta u nas będą smutne...


"Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać,

 trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze 

przeszkody,

 tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług."


                                                                  Herman Auerbach